Academic English Tuition and Start Dates

All Bridge university partners offer on-campus intensive English programs. You will find information below about all our locations; feel free to check out a specific location’s page for more detailed information.


Academic English tuition and start dates

Location 2018  
Học kỳ TUITION
Capital University* 12 weeks (25 hours per week) $6590
15 weeks (20 hours per week) $6590
Đại học Colorado Mesa
10 weeks (20 hours per week) $3600
BridgeEnglish Denver, Metropolitan State University of Denver, Husson University ** 10 weeks (20 hours/week) $3600
Trường đại học Philadelphia 8 tuần (24 giờ mỗi tuần) $3811
10 weeks (20 hours/week) $3970

*English instruction is provided by Capital University ESL program, not by Bridge Education Group.

**For Metropolitan State University of Denver and Husson University, the Academic English Program takes place at BridgeEnglish Denver.


Term Start Dates
Capital University Colorado Mesa University
2018 2018
 • January 4
 • May 9
 • August 14
 • 15 weeks
 • 12 weeks
 • 15 weeks
 • January 4
 • March 15
 • May 24
 • August 2
 • October 11
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
BridgeEnglish Denver, Metropolitan State University of Denver,
and Husson University**
Philadelphia University
2018 2018
 • January 2
 • March 12
 • May 21
 • July 30
 • October 8
 • December 17
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • 10 Weeks
 • January 9
 • March 19
 • May 31
 • July 31
 • October 15
 • 8 Weeks
 • 10 Weeks
 • 8 Weeks
 • 10 Weeks
 • 8 Weeks

**For Metropolitan State University of Denver and Husson University, the Academic English Program takes place at BridgeEnglish Denver.

NGHỈ LỄ CỦA SINH VIÊN
  2018
 • Ngày đầu năm mới
 • Ngày Martin Luther King*
 • Presidents' Day**
 • Ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong
 • Ngày Lễ độc lập
 • Ngày Lễ lao động
 • Ngày Lễ tạ ơn
 • Christmas
 • January 1
 • January 15
 • February 19
 • May 28
 • July 4
 • September 3
 • November 22 - 23
 • December 25

*Tất cả các trung tâm đều nghỉ vào ngày lễ Martin Luther King trừ Denver.
**Presidents' Day is observed at the Denver center only.


PHÍ VÀ DỊCH VỤ KHÁC
MỤC GIÁ (USD)
 • Phí đăng ký
 • Gửi thư bảo đảm I-20
 • Lớp ESL tư
 • Materials and Resources Fee
 • $155
 • $97
 • 79 $ mỗi giờ
 • $199 per term

For more information on Bridge Terms and Conditions for Intensive English Programs, you can bấm vào đây.

Housing options vary by location, and may include on-campus student residences, home-stays and hotels. You can contact us to find out what options are available to you.


Newsletter

Đăng ký để nhận bản tin Cầu Đại nhận được lời khuyên hữu ích tiếng Anh, tư vấn chuẩn bị đại học, thông tin chương trình, và nhiều hơn nữa!

Quay lại đầu trang